Reč direktora

Dobrodošli!

Biti direktor Poslovno tehničke škole je velika čast, ali i obaveza, prvenstveno obaveza prema učenicima, roditeljima i kolegama, ali i prema široj društvenoj zajednici.

 

Naša škola ima dugogodišnje iskustvo u radu sa učenicima. Vizija naše škole je usklađena sa onim što doživljavamo kao misiju samog školovanja, a to je vaspitati i obrazovati učenike pre svega za život, stvarati dobre radne navike, insistirati na stvaralačkom i kritičkom mišljenju, razvijati kompetencije i pripremiti učenike za savladavanje svih životnih i radnih obaveza.

 

Naši stavovi su da je učenik uvek na prvom mestu, da se bez muke dođe do diplome, da udaljenost nije prepreka za uspešno školovanje, da starosna dob nije prepreka, da kod nas možete završiti bez obzira gde ste započeli i da se mi prilagođavamo vama. Moć znanja upravo za učenike ima nemerljiv značaj. To je kapital koji im niko ne može oduzeti i neka  ono bude sredstvo za postizanje željenih ciljeva u životu. Danas učenik-sutra lider i uspešan član svakog kolektiva, poruka je svima koji žele da uče kod nas!