Misija i vizija škole

Misija škole

Poslovno tehnička škola predstavlja srednješkolsku ustanovu, čija misija je realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj novih disciplina i transfer stečenih znanja u privredu i društvo. Škola je posvećena ostvarenju svoje misije, zasnovane na dosadašnjim uspešnim rezultatima i njihovoj primeni u praksi. Škola je prema uočenim poterebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, usvojila nastavne programe, koji obrazuju učenike za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i prirodne resurse. Škola svoju misiju ostvaruje u dve međusobno povezane osnovne grupe deelatnosti: srednješkolsko obrazovanje i transfer znanja u privredu. Pri tome će stalno da teži unapređenju obrazovnih programa, kvaliteta procesa rada i ljudskih i materijalnih resursa, sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način Srednja Poslovno tehnička škola obezbeđuje zadovoljenje obrazovne potrebe mladih generacija i naučno stručnih potreba privrede, te kao deo šireg obrazovno – naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva.

Vizija škole

Vizija Poslovno tehničke škole ja da, kao ravnopravni partner u jednostavnom evropskom prostoru srednjeg obrazovanja, dostigne najviše nivoe kvaliteta, tj. visoko mesto u društvu najboljih. Na putu ka ispunjenju svoje vizije Škola svoj okvir kompetencija i rada treba da širi i dopunjuje partnerskim vezama sa drugim srednjoškolskim ustanovama, univerzitetima i privrednim organizacijama sa svih kontinenata, usvajajući pozitivne trendove globalnog sistema obrazovanja i istraživanja. Orijentacija ka modernim nastavnim programima i kvalitetnom školovanju treba da stvaraju uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potreba za obrazovanjem u karakterističnom okruženju. Naša diploma priznata je u zemljama Evrope i sveta, uz redovan postupak nostrifikacije i ekvivalencije.