Dokvalifikacija i prekvalifikacija

Naša škola !!!

Škola uspešno vrši prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno se zaposle. U školi u kojoj će se obrazovati navedeni profili učenici će imati mogućnost da kroz fakultativne predmete,  a i preko diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazovnog profila u drugi. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikacija & Dokvalifikacija

Prekvalifikacija (ako želite da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada) potrebna su vam sledeća dokumenta: Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred), Diploma maturskog ili završnog ispita i Izvod iz matične knjige rođenih.    

Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnju), potrebno je da donesete: Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred), Diplomu završnog ispita i Izvod iz matične knjige rođenih.