Teorijska i praktična nastava

Teorijska i praktična nastava!

Teorijsku nastavu izvode nastavnici i saradnici, koji su pored posedovanja predviđene stručne spreme, propisane odgovarajućim pravilnicima o vrsti stručne spreme nastavnika stručnih saradnika i saradnika u nastavi, osposobljeni za primenu odgovarajućih nastavnih metoda, oblika rada i savremenih nastavnih sredstava. Zadatak nastavnika je da gradivo prenesu na zanimljiv i jednostavan način, te da stečena znanja budu praktična, savremena i životno primenljiva. Kvalitet i profesionalne veštine nastavnika omogućavaju da budu đacima uzor i autoritet.

Srednja Poslovno tehnička škola raspolaže savremenim učilima, nastavnim materijalom i opremom tako da organizuje teorijsku nastavu zasnovanu na savremenim principima i na dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na mnogim visokoškolskim institucijama. Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju daleko aktivniju ulogu učenika u nastavnom procesu i pristup savremenim informacionim tehnologijama. Za pojedine nastavne teme biće angažovani eksperti iz tih oblasti.