Raspored časova

Raspored časova!

Škola radi u ustaljenim terminima ponedeljak-petak od 8.00 do 14.00 časova. Raspored nastave po godinama biće naknadno istaknut na sajtu, kao i u prostorijama škole do 01. septembra.

U  Srednjoj Poslovno tehničkoj školi Nastavni plan i program se realizuju u periodu od 8,00 do 14,00 časova. Realizacija nastave i organizacija rada su prilagođeni i potrebama radnih ljudi, a postoje i posebni vidovi nastave za one koji to žele.