Praktična nastava

Praktična nastava!

Praktična nastava je organizovana zavisno od zanimanja učenika. S obzirom da Škola ima potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa mnogim poslovnim činiocima, problem praktične nastave je rešen tako što se ona obavlja kod njih. Jedan deo učenika uključuje se na praktičnu nastavu kod privatnih poslodavaca, u zanatske radionice, transportne i druge organizacije, dok se drugi upućuje u knjigovostvene firme, policiju, autobuske stanice, opštine, pošte i dr.

U školi je velika važnost data praćenju učenika na praktičnoj nastavi. Svakom učeniku je dodeljen nastavnik praktične nastave koji redovno obilazi učenike na mestu stručne prakse, prati njegov napredak, sarađuje sa licem iz preduzeća i pravovremenim i uspešnim delovanjem omogućava razvoj i usvajanje radnih veština bitnih za rad u zanimanju, kao i socijalizaciju na radnom mestu u budućnosti.