Organizacija rada

Srednje obrazovanje!

U srednjoj „Poslovno tehničkoj školi” nastava se izvodi u jednoj smeni, sa početkom u 09:00, a radni dan se završava najkasnije u 17:00 časova. Obavezna, redovna nastava, koja obuhvata maksimalno sedam školskih časova dnevno, traje od 09:00 do 15:00 časova.

Vannastavne aktivnosti

Period od 15:00 do 17:00 časova, predviđen je za fakultativnu nastavu, dodatne i vannastavne aktivnosti učenika, u kojima se realizuju časovi učenja, dodatnog usavršavanja, školskih sekcija ili dopunska nastava, individualni rad i drugo.

 

Čas Početak časa Kraj časa Odmor
I čas 09:00 09:45 09:45 – 09:50
II čas 09:50 10:35 10:35 – 10:40
III čas 10:40 11:25 11:25 – 11:45
IV čas 11:45 12:30 12:30 – 12:35
V čas 12:35 13:20 13:20 – 13:25
VI čas 13:25 14:10 14:10 – 14:15
VII čas 14:15 15:00

Cilj srednje „Poslovno tehničke škole” je da omogući učenicima da u produženom boravku, prvenstveno završe dnevne domaće zadatke, uz usmeravanja i pomoć nastavnika prevaziđu poteškoće u učenju, razviju radne navike i deo svog slobodnog vremena provedu na kvalitetan i angažovan način. Time, roditelji mogu prepustiti brigu o školskim obavezama i napredovanju u učenju svoje dece nama. Roditelji mogu biti sigurni da će njihova deca, uz stručni kadar srednje „Poslovno tehničke škole” imati podršku i podsticaj da uče, stvaraju i napreduju u sigurnom prostoru i radnoj atmosferi.